Velkommen! Log ind Opret en ny profil NYESTE INDLÆG


Advanceret

DRTs regler - Opdateret 5/9-2010

22-08-2006 kl. 16:35
Ændring af DRTs regler pr. 5/9-2010: Opdateringer

Alle brugere bedes læse nedenstående igennem. Kommentarer kan sendes til drt@sif4ever.dk

REGLER FOR BRUG AF DEN RØDE TRIBUNE:

Den Røde Tribune (DRT) er et uofficielt debatforum dedikeret til fodboldklubben Silkeborg IF og dennes fans. Som udgangspunkt er alle velkomne, dog beder vi alle om at gennemlæse følgende regler. Kan man ikke affinde sig med disse betingelser, bør man ikke oprette en profil eller deltage i debatten. Nederst på siden finder du en FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål).

§1 Generelt omkring debatten:

1. DRT udpeger debatredaktionen, som varetager styringen af debatten.
2. Debatredaktionen forbeholder sig ret til at slette alle indlæg, som er i strid med DRTs regler eller som skønnes på anden måde at være forstyrrende for debatten.
3. Debatredaktionen forbeholder sig ret til at stoppe debatter, som debatredaktionen finder kan skade DRTs omdømme.
4. Debatredaktionen forbeholder sig ret til at udelukke brugere permanent eller midlertidigt fra debatten, hvis vedkommende er til gene for debatten. Som altovervejende hovedregel vil der gives en advarsel til vedkommende før der skrides til udelukkelse. I tilfælde af f.eks. racisme eller trusler kan der dog gives øjeblikkelig udelukkelse.
5. Alle tekniske spørgsmål, kommentarer til redaktionens debatstyring eller lignende kan sendes til debatredaktionen på email-adressen drt@sif4ever.dk eller ved at henvende sig til Jesper Johannesen via DRTs indbyggede system for private beskeder.
6. Er du ikke enig i de redaktionelle forhold på debatten, kan dette, samt en begrundelse skrives til debatredaktionen, men ikke på selve debatforummet. Hvis du henvender dig til os på en seriøs og sober måde, så vil det også blive besvaret på samme måde.
7. Nogle personer har gennem tiden følt sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med sletning af deres indlæg. Det skal derfor indskærpes, at det er debatredaktionen alene, der definerer hvilke indlæg, som skal slettes.
8. Debatredaktionen har altid ret til at ændre disse regler uden varsel.

§2 Om at være bruger:

1. Opret kun ét brugernavn og hold dig til det. Ønsker du at skifte brugernavn kan du oprette et nyt brugernavn, men underret venligst debatredaktionen herom, så din gamle profil kan slettes.
2. Opret din profil med en valid (ægte) e-mailadresse, som du hyppigt læser, så du kan kontaktes af debatredaktionen. Alle brugere har mulighed for at skjule deres mailadresse for andre brugere, men ikke for debatredaktionen.
3. Undlad at vælge et brugernavn som kan virke stødende på andre brugere. Undgå ligeledes at bruge navnet på en spiller, træner eller anden person tilknyttet SIF. Det er for eksempel ikke tilladt at kalde sig ”Kent Madsen” eller ”David Preece” hvis man ikke selv er pågældende person.
4. Du vælger selv om du vil bruge dit rigtige navn eller et pseudonym og dermed være anonym. Du kan frit vælge dit brugernavn så længe det overholder foregående regel §2.3.
5. Hold øje med dine private beskeder, når du er aktiv på debatten. Det er vigtigt at debatredaktionen kan få fat på dig med spørgsmål, kommentarer eller henstillinger.

§3 Når du opretter et nyt emne:

1. Før du starter en ny tråd, bedes du sikre dig at emnet ikke allerede diskuteres i en anden nylig tråd længere nede på siden. Findes der flere tråde om nøjagtig samme emne kan debatredaktionen vælge at slette den nyeste eller slå de to tråde sammen. Tager et diskussionsemne en ny drejning, som ændrer præmisserne for debatten, kan det efter konkret vurdering være ønskeligt at starte en ny tråd.
2. Du bedes sikre dig, at overskriften er dækkende for emnet. Man bør kunne se hvad tråden specifikt handler om alene ved at læse overskriften. Forsøg derfor at skrive mere end blot en spillers navn eller en overskrift som "Et spørgsmål".
3. Overvej om det nye emne tjener til at fremme kvaliteten af debatten på DRT. Hvis indlægget må forventes at lede til uorden og forringelse af debatkulturen bedes du overveje at ændre indlægget eller undlade at sende det.
4. Kommercielle hjemmesider må ikke reklamere for egne artikler, produkter eller lignende uden tilladelse fra DRTs debatredaktion.
5. Spam accepteres ikke på DRT; hvis den samme bruger spammer debatten mere end én gang vil brugerens internetudbyder blive kontaktet og brugeren vil blive udelukket.

§4 Når du besvarer et indlæg:

1. Vis respekt over for andre brugere, samt moderatorne og svar dem i en ordentlig tone. Er du uenig i deres synspunkter, så udtryk dette på en konstruktiv måde. Mener du at et tidligere indlæg i tråden er uacceptabelt kan du anmelde dette til debatredaktionen i stedet for at overfalde afsenderen verbalt.
2. Hold som hovedregel dit svar inden for det givne emne. Hvis dit svar alligevel afviger fra det oprindelige emne for tråden, bør dette angives i overskriften for dit indlæg (f.eks. med forkortelsen o.t. = off topic). I modsat fald kan dit indlæg blive slettet eller overskriften rettet af debatredaktionen.
3. Hvis en debattør har valgt at skrive under pseudonym bør du respektere dennes anonymitet også selv om du kender den pågældendes rigtige identitet. Ethvert forsøg på uretmæssigt at afsløre andres identitet vil ikke blive accepteret.
4. Når du bruger funktionen "citer indlæg", bør du - af hensyn til overskueligheden - i videst muligt omfang nøjes med at citere de konkrete dele af et indlæg, som du besvarer.
5. Placer dit svar korrekt i trådstrukturen. Dvs. opret dit indlæg som svar på det indlæg du rent faktisk kommenterer, ikke f.eks. bare på det sidst skrevne indlæg. Forkert placerede indlæg kan efter konkret vurdering blive slettet.

§5 Øvrige ordensregler for debatten:

1. Indlæg der er racistiske slettes og fører til omgående udelukkelse fra DRT.
2. Indlæg der indeholder trusler slettes og fører til omgående udelukkelse fra DRT.
3. Indlæg der postes flere gange slettes (dog ikke det første indlæg).
4. Indlæg skal have en argumentations- eller informationsværdi. Indlæg der alene postulerer en holdning uden argumentation eller blot erklærer sig enig med et tidligere indlæg bliver slettet uden varsel.
5. Saglig kritik af DRT accepteres; Usaglig kritik, skældsord og injurier mod DRT slettes og kan føre til udelukkelse fra debatten uden varsel.
6. Saglig kritik af spillere, trænere og ledere i SIF accepteres; Usaglig kritik, skældsord og injurier mod disse slettes og kan føre til udelukkelse fra debatten uden varsel.
7. Det er ikke tilladt at føre hetz mod bestemte personer tilknyttet SIF. En ”hetz” skal forstås som et meget stort antal indlæg fra samme bruger – som regel i mange forskellige tråde – som alle har til formål at kritisere eller nedgøre vedkommende person.
8. Der bør udvises respekt overfor andre debattører på DRT. Man må gerne være kritisk over for andres indlæg eller adfærd, men det skal udtrykkes på en ordentlig måde. Tilsvininger, skældsord og lignende personangreb mod andre debattører accepteres ikke.
9. Det skal klart fremgå af ens indlæg, om man ønsker at beskrive faktuelle forhold, eller om man ønsker at videregive anden form for viden. Herunder f.eks. rygter.
10. Ved videregivelse af rygter, som er potentielt skadelige for SIF eller personer tilknyttet SIF stilles der krav om angivelse af dokumentation eller kilde. I modsat fald kan indlægget blive slettet og i grove tilfælde kan forfatteren udelukkes fra debatten. Viser rygtet sig usandt er det en skærpende omstændighed.
11. DRT respekterer Danmarks straffelov. Ethvert indlæg som vurderes at være et brud på straffeloven vil blive omgående slettet og kan føre til politianmeldelse. En kopi af indlægget og IP-adresse vil blive gemt af dokumentationshensyn.

FAQ (HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL)

Sletter debatredaktionen indlæg som er kritiske overfor klubben?
NEJ, debatredaktionen sletter ikke indlæg som er kritiske overfor klubben eller personer tilknyttet klubben, hvis blot argumentationen for denne kritik er saglig og der ikke bruges skældsord eller lignende tilsvining. Kritik er tilladt, tilsvining og personhetz slettes. Fans af andre hold er velkomne, men bør opføre sig respektfuldt overfor Silkeborg IF, og må acceptere at der gives noget længere snor til negativ omtale af andre klubber end SIF.

Sletter debatredaktionen indlæg, som de er personligt uenige med?
NEJ, debatredaktionen kunne ikke drømme om at slette indlæg baseret på personlig uenighed. På DRT er debatten fri og debatredaktionen ønsker at se alle holdninger komme frem i lyset, så længe man overholder forummets generelle regler og opfører sig med respekt overfor DRTs øvrige brugere. Kun indlæg, der er forstyrrende eller bryder reglerne, slettes.

Tager debatredaktionen imod råd om hvilke indlæg bør slettes?
JA, debatredaktionen vil gerne gøres opmærksom på indlæg, der muligvis strider mod reglerne. Dette kan f.eks. gøres via e-mail (drt@sif4ever.dk), privat chat eller funktionen ”anmeld indlæg”, som er indbygget i DRTs brugerflade. Det er dog alene debatredaktionen, som tager stilling til om anmeldelsen skal føre til sletning, henstilling, udelukkelse eller lignende.

Er debatredaktionen villig til at indgå i en dialog om den redaktionelle linie?
JA, men det skal ikke foregå i debatforummet. DRT skal ikke udvikle sig til at være et forum for metadebat, dvs. debat om debatten. DRT skal handle om Silkeborg IF, da dette er emnet som folk kommer for at læse om. Skriver man til debatredaktionen på drt@sif4ever.dk lytter vi gerne til synspunkter og giver forklaringer på vores redaktionelle handlinger.

Er debatredaktionen omfattet af regler om habilitet eller lignende?
NEJ, Debatredaktionen er ikke dommere, embedsmænd eller lignende. Debatredaktionen er moderatorer på et privat ejet forum, og derfor kan de både have og udtrykke deres egen mening, ligesom de frit kan deltage i andre debatfora, som har andre regler eller redaktionelle linier end DRT. Debatredaktionen må dog ikke uretmæssigt andre steder bruge viden om debattørerne på DRT, som de har opnået i kraft af deres virke her.

Betyder regel §5.4, at man ikke må lave sjov, hyggesnakke eller at hvert indlæg gennemgår kvalitetskontrol?
NEJ. Regel §5.4 er til for at sikre DRT mod en overflod af fuldstændig overflødige indlæg. Dette kunne f.eks. være indlæg af typen "Spiller X er fed og elendig" eller indlæg som blot siger "Enig!". Har et indlæg blot et minimum af indhold og strider det ikke mod DRTs øvrige regler, vil det som hovedregel ikke blive slettet. Hvis en given person laver mange indholdsfattige indlæg, som alle ligner hinanden, kan debatredaktionen dog efter konkret vurdering slette nogle eller alle af disse indlæg. Generelt opfordres folk til at tænke over om et nyt indlæg bidrager til at bringe debatten videre. Hvis ikke, så lad være med at tryk "send" og tænk i stedet over hvordan indlægget kan forbedres, så det bliver interessant og konstruktivt for andre at læse. På den måde bliver debatten sjovere og mere udbytterig for os alle sammen. Man må i øvrigt også gerne indenfor rimelighedens grænser lave lidt sjov eller hyggesnakke. Hvis man bevæger sig langt væk fra det oprindelige emne er det dog god etikette at markere dette med "off-topic" i overskriften.

Ønsker man svaret på et spørgsmål opført under denne FAQ kan man skrive til drt@sif4ever.dk eller kontakte Jesper Johannesen eller SIF-Liverpool FC Fan!! via DRTs indbyggede system for private beskeder.

DISCLAIMER
DRT er ikke ansvarlige for udtalelser, meningstilkendegivelser eller udokumenterede rygter, som måtte fremkomme på debatten. Holdninger tilkendegivet i debatforummet er DRT på ingen måde bindende for og ansvaret herfor kan ikke tillægges andre end forfatteren selv.

COPYRIGHT
Citation fra DRT er i henhold til dansk lovgivning ikke tilladt uden indhentet tilladelse fra forfatterne og skal i så fald, ved publikation, anføres tydelig kildeangivelse (i debatforummet regnes indlæggets forfatter som kilden).

Med venlig hilsen
Debatredaktionen, Den Røde TribuneÆndret 34 gange. Sidst ændret den 05-09-2010 kl. 18:37 af SIF-Liverpool FC Fan!!.
EmneForfatterVistSkrevet

DRTs regler - Opdateret 5/9-2010

Esben Agersnap1437722-08-2006 kl. 16:35

OPRÅB TIL ALLE BRUGERE PÅ DRT!

SIF-Liverpool FC Fan!!110010-05-2016 kl. 12:20Denne tråd er blevet lukket